Tancaments i obertures

Si vol pressupost de les obertures sense cap tipus de compromís pot solicitar-lo a: ferreteria@bigmat.cat

  • Claraboies
  • Tubs solars de llum
  • Finestres de teulat
  • Portes de fusta (bloc, semimassissa, massissa)
  • Portes galvanitzades
  • Portes lacades
  • Portes tallafoc
  • Portes correderes
  • Portes i finestres de PVC